سوابق علمی

about me
 • دکتری عمومی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. 1364-1356
 • دکتری تخصصی فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان،ایران. 1372-1367
 • فلوشیپ داروهای موثر برمغز دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، کانادا. 1378-1377
 • فلوشیپ آموزش پزشکی، دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، کانادا. 1389-1388
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1381-1379
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1381 تاکنون
 • مولف کتاب برتر سال، سی و سومین دوره آیین کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • چهره ماندگار پزشکی، جشنواره چهره های ماندگار پزشکی
 • تولید کننده برتر، اولین همایش تجلیل از سه دهه مدیریت جهادی در عرصه تولید و خدمات حوزه سلامت کشور
  کتب تالیفی

about me

 • سلامت در نظام جمهوری اسلامی ایران
 • پایش عملکرد مدیران نظام سلامت
 • نظام جامع آموزش سلامت به بیماران در جمهوری اسلامی ایران
 • نظام جامع آموزش و ارتقای سلامت در محل کار
 • نظام جامع توانمندسازی مردم برای مراقبت از سلامت خود
 • بهره مندی از خدمات سلامت سال 1381 در جمهوری اسلامی ایران
 • اصلاح نظام سلامت در جمهوری اسلامی ایران
 • برنامه جامع درسی آموزش سلامت
 • کوریکولوم جامع آموزش سلامت در مدارس از مقطع پیش دبستانی تا پایان پیش دانشگاه
 • راهنمای آموزش سلامت در فرهنگسراها
 • پایش عملکرد پزشک خانواده
 • Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measures
 • ترجمه World health report 2002-reducing risks,WHO -
 • ترجمه World health report 2000,WHO -
 • The relationship between the national health insurance (NHI) expenditures and the burden of disease measures in Ira

  مقالات

about me
 : جستجو در عناوین مقالات

عناوین مقالات
Liver cirrhosis mortality at national and provincial levels in Iran between 1990 and 2015: A meta regression analysis
An Approach Towards Reducing Road Traffic Injuries and Improving Public Health Through Big Data Telematics: A Randomised Controlled Trial Protocol.
Scientometric study on non-communicable diseases in Iran: A review article
Umbelliprenin shows antitumor, antiangiogenesis, antimetastatic, anti‐inflammatory, and immunostimulatory activities in 4T1 tumor‐bearing Balb/c mice
Attenuation of Diabetic Nephropathy by Carvacrol through Anti-oxidative Effects in Alloxan-Induced Diabetic Rats
Impact of rural family physician program on child mortality rates in Iran: a time-series study
National action plan for non-communicable diseases prevention and control in Iran; a response to emerging epidemic
Effects of parathion on the activity of mitochondrial glutamate dehydrogenase from rat pancreatic Langerhans islets
Measuring Iran's success in achieving Millennium Development Goal 4: a systematic analysis of under-5 mortality at national and subnational levels from 1990 to 2015
Involvement of Different Protein Kinases in Transmitter Mobilization during Repetitive Stimulation
National and subnational patterns of cause of death in Iran 1990-2015: applied methods
Evaluating cytotoxic effect of nanoliposomes encapsulated with umbelliprenin on 4T1 cell line
Birth seasonality in rural areas of Iran, analysis of 5,536,262 births from 1992 to 2007
Tax Audits Based on Risk-Based Audit Approaches
Evaluation of changes in activity of glutamate dehydrogenase and glucose serum levels in rats exposed to Parathion
The most prevalent causes of deaths, DALYs, and geriatric syndromes in Iranian elderly people between 1990 and 2010: findings from the global burden of disease study 2010
Tobacco Smoking Status and the Contribution to Burden of Diseases in Iran, 1990-2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010.
A Single Period Multi Objective Mathematical Model for Portfolio
Burden of Cancers in Iran from 1990 to 2010: findings from the Global Burden of Disease study 2010
National and sub-national prevalence, trend, and burden of end stage renal diseases (ESRD) in Iran 1990-2013; the study protocol
Next32[1]Prevصفحه 1 از 3 (60 تعداد کل)

  پایان نامه ها

about me

راهنمایی و مشاوره پایان نامه

 • Strategic Planning in Health Technology Assessment
 • Curriculum for GP/FP specialist training in Iranian Health Care
 • بررسی روند شیوع و سهم قابل انتساب به توتال کلسترول و هیپرکلسترولمی درجمهوری اسلامی ایران به تفکیک استان در بازه زمانی 2011-1990، الگوی نابرابری و اثر مصرف استاتین ها در کنترل هیپرکلسترولمی
 • هزینه اثربخشی واکسن چهارگانه ویروس پاپیلومای انسانی در ایران
 • تجزیه و تحلیل بودجه ای تجویز داروی سیرولیموس جهت پیشگیری از رد حاد پیوند کلیه در ایران
 • بررسی میزان بهره مندی از دارو و خدمات دارویی در استان قزوین
 • تاثیر بازنگری برنامه آموزش در اخلاق پزشکی دوره پزشکی عمومی بر آموزش دانشجویان در دانشکده پزشکی شیراز
 • بررسی سنجش میزان تمایل پرستاران به ماندن در بخشهای تخصصی و رابطه آن با سبک های مدیریت سرپرستاران بخشها در بیمارستانهای امام حسین و شهید مدرس تهران
 • ارائه الگوهای مناسب اعتبار کدگذاری دوره پزشکی عمومی دانشگاههای علوم پزشکی ایران
 • ارائه استانداردهای بین المللی اعتبار کدگذاری دانشکده های پزشکی و انطباق آن با سیستم اداری آموزش کشور
 • مطالعه وضعیت دوره های تخصصی داروسازی داخل کشور


  کنفرانس های داخلی وبین المللی

about me

شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت

 • FLAGSHIP COURSE ON HEALTH SECTOR REFORM AND SUSTAINABLE BY HARVARD UNIV FINANCING, Tehran-Iran,2003
 • Regional consultation on social determination of health, Egypt,2005
 • Health system performance, Stockholm, 2005, Sweden
 • Consultation in Athens Greece, Athens Greece, 2005.
 • International health economics, WHO, 2005.
 • Consultation regional office, WHO/EMRO, 2005.
 • Regional Consultative meeting, International Heliopolis Cairo, 2005.
 • Training course on National health accounts, Tehran-Iran, 2005.
 • Regional Consultative meeting on strategic planning in health, Syria, 2004.
 • Scientific visit to karoliniska institutes, 2004.
 • Module on decentralization: sharing resource and responsibilities, Tehran-Iran, 2004.
 • Training course on medical education application, Scotland UK, 2004.
 • Module on: paying contracting and regulation providers, Tehran-Iran,2004
 • Module on: designing benefit packages and targeting beneficiaries, Tehran-Iran, 2004.
 • 1th joint Africa-mena health, Turkey, 2004.
 • Workshop on social health insurance, ILO center, 2004.
 • The Cambridge international health leadership program, Tehran-Iran, 2003.
 • Construction and analysis of attitudes and survey questionnaires course, Canada, 2000.
 • Fourth Alberta meeting on medical educational, Canada, 2001.  مدیریت پروژهای علمی و اجرایی

about me

مدیریت پروژهای  اجرایی

 • مدیریت پروژه احداث بزرگترین شهرک دارویی در منطقه خاورمیانه
 • پروژه وام بانک جهانی در بخش اصلاحات در نظام سلامت
 • طراحی تدوین و تصویب آیین نامه شورای عالی سلامت کشور به ریاست جمهوری در دولت
 • طراحی و اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده به عنوان انقلاب دوم در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور
 • مدیریت پروژه های سلامت الکترونیک 3 شهر زهک-کلیبر- پاوه
 • مدیریت پروژه پرونده سلامت در3 شهرستان
 • مدیریت پروژه کارت سلامت
 • مدیریت پروژه تولید داروهای ضد سرطان شرکت داروسازی سبحان انکولوژی
 • مدیریت تولید 1300 تن پنی سیلین G از سلول زنده بعنوان ماده اولیه کلیه آنتی بیوتیک های بتالاکتام

مدیریت پروژه ها ی علمی

 • پروژه های سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی
 • اندازه گیری بار بیماریها در ایران
 • طراحی نظام عدم تمرکز در نظام سلامت ایران
 • طراحی پروژه ارجاع و پزشک خانواده در ایران
 • محاسبه هزینه واحد خدمات در نظام سلامت
 • اندازه گیری عدالت مالی در نظام سلامت
 • تدوین فهرست شش گانه اقلام دارویی مخدر و روان گردان
 • بهره مندی از خدمات بهداشتی درمانی سال 1381 در جمهوری اسلامی
 • طراحی و توسعه بیست پروتکل درمانی بیماریهای شایع
 • برآورد نیروی انسانی پزشکی عمومی در کشور جمهوری اسلامی ایران
 • 4th Quarterly report-health sector reform project
 • مسئول سلامت سامان دهی به وضعیت بهداشت و درمان منطقه زلزله زده بم
 • تدوین بسته های آموزشی ویژه روسای شبکه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 • تدوین بسته های آموزشی ویژه روسای بیمارستانها
 • رئیس ستاد ملی اجرای برنامه بیمه روستایی کشور (بهبر)
 • عضو هیئت مدیره سازمان تدارکات پزشکی سازمان هلال احمر کشور
 • عضو کمیته مشورتی ارتقاء سلامت نوزادان، وزارت بهداشت
 • عضو کمیته اجرایی برنامه حذف کشوری سرخک-سندرم سرخجه مادرزادی، وزارت بهداشت

  مسئولیتهای اجرایی حال

about me
 • رئیس هیئت مدیره گروه داروئی برکت
 • عضو کمیته تحقیق و توسعه بنیاد برکت
 • عضو کمیته اقتصاد و دانش بنیان برکت
 • عضو کمیسیون ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • عضو کمیته سیاستگذاری بخش بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • عضو هیات مدیره خیریه سازمان برکت
 • عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  مسئولیتهای اجرایی سابق

about me
 • رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • قائم مقام معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • رئیس کمیته ساختار نظام دارویی ایران
 • مسئول برنامه اصلاحات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • عضویت در هیات مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی
 • دبیر هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته آموزش پزشکی وزارت بهداشت
 • دبیر شورای عالی آموزش داروسازی و تخصصی کشور
 • عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته مدیریت و اقتصاد دارو وزارت بهداشت
 • عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته فارماکولوژی وزارت بهداشت
 • رئیس شورای عالی مطالعات و پژوهش سازمان تامین اجتماعی
 • رئیس مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت
 • عضو شورای بررسی و تدوین داروهای ایران
 • عضو شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی
 • عضو کمیته راهبردی تدوین راهنماهای بالینی
 • عضو شورای راهبردی سلامت شهر تهران
 • عضو دبیرخانه کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر کشور
 • عضو کمیسیون ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک وزارت بهداشت
 • عضو کمیته علمی طرح ادغام برنامه پیشگیری و درمان سوئ مصرف مواد در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه
 • عضو ستاد بحران وزارت بهداشت


  آرشیو فیلم و عکس

about me

ارتباط با من